Vrienden van het Elkerliek Ziekenhuis

Succesvolle integratie van voelkussens en voeldekens in het Elkerliek Ziekenhuis te Helmond.

Publicaties in het blad en de website van Vrienden van het Elkerliek:

http://www.vriendenvanhetelkerliek.nl/